Τι είναι φυσικοθεραπεία;

Η φυσιοθεραπεία είναι μια πανάρχαια θεραπευτική προσέγγιση στα σωματικά προβλήματα του ανθρώπου. Συγκαταλέγεται στις επιστήμες υγείας και είναι διεθνώς μια ανερχόμενη και δυναμική επιστήμη. Η φυσικοθεραπεία αποτελεί αναγνωρισμένο ανεξάρτητο επάγγελμα υγείας, με σαφείς και οριοθετημένες αρμοδιότητες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες του δυτικού κόσμου. Είναι η πλέον αναγνωρισμένη και εδραιωμένη επιστήμη συντηρητικής μη-φαρμακευτικής αντιμετώπισης διάφορων παθήσεων. Η περιγραφή “συντηρητική αντιμετώπιση” περιγράφει και υποδηλώνει την χρήση “ήπιων”, μη επεμβατικών μέσων και τεχνικών. Με την εφαρμογή των φυσικών μέσων και της κίνησης προσπαθεί να δώσει λύσεις σε παθήσεις και κακώσεις, που ταλανίζουν τον ανθρώπινο οργανισμό και περιορίζουν την ποιότητα ζωής.
Με τον όρο φυσικά μέσα περιγράφονται οι μορφές ενέργειας ή τα φυσικά υλικά, τα οποία εφαρμοζόμενα στον ανθρώπινο οργανισμό , προκαλούν διάφορες αντιδράσεις. Τέτοια μέσα είναι η κίνηση, το θερμό, το ψυχρό, η πίεση, ο ήχος, ο ηλεκτρομαγνητισμός και ο ηλεκτρισμός.

Τι κάνει η φυσικοθεραπεία;

H φυσικοθεραπεία παρέχει υπηρεσίες σε άτομα και πληθυσμούς, με στόχο την ανάπτυξη, διατήρηση και αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής των ασθενών. Ειδικότερα, οι φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις όπου η κινητικότητα και η λειτουργική ικανότητα απειλούνται από κακώσεις ή τραυματισμούς, παθήσεις ή διαταραχές, την ηλικία ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Βασική παρέμβαση του φυσικοθεραπευτή είναι η παρέμβαση για τον έλεγχο του πόνου, ως παράγοντα περιορισμού της λειτουργικότητας. Η λειτουργική ανεξαρτησία του ατόμου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωματική του υγεία.