Είναι γνωστό ότι η ηλεκτροθεραπεία είναι από τις σπουδαιότερες μεθόδους της φυσικοθεραπείας. Σήμερα με τη ραγδαία εξέλιξη της βιοηλεκτρονικής έχει ευρύτατα διαδοθεί και τα αποτελέσματά της την καθιστούν απαραίτητη μέθοδο θεραπείας όχι μόνο σε ορθοπεδικά και νευρολογικά περισταστατικά αλλά σχεδόν σε όλο το φάσμα της ιατρικής.

Υπάρχουν πολλών ειδών ρεύματα και εφαρμόζονται ανάλογα με την πάθηση

Αναλγητικά ρεύματα TENS
Φαραδικά ρεύματα-νέο φαραδικά
Διαδιναμικά ρεύματα
Γαλβανικά ρεύματα
Παλμικά
Russian stimulation
ρεύματα του Traebert
Ιοντοφόρεση
Διασταυρούμενα ρεύματα
Biofeedback ( Η βίο-ανατροφοδότηση είναι μια θεραπευτική διαδικασία χρησιμοποιώντας ειδικά ηλεκτρονικά ή ηλεκτρικά μηχανήματα για να μετρήσει και να επεξεργαστεί, πληροφορίες του επανατροφοδοτούμενου ιστού δια μέσω ακουστικών ή οπτικών σημάτων.)
Inenferential
High voltage