Διαθερμία βραχέων κυμάτων

Σαν ηλεκτροθεραπεία υψηλών συχνοτήτων μπορεί να ορισθεί η θεραπευτική χρήση του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος σε συχνότητες μεγαλύτερες των 300ΚΗz, καθότι η ενέργεια του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια στους ιστούς του ανθρωπίνου σώματος .Η θεραπεία με βραχέα κύματα είναι ένας τύπος ηλεκτροθεραπείας υψηλών συχνοτήτων.
Στη θεραπεία με βραχέα κύματα η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια μπορεί να μεταβιβαστεί στον ασθενή κατά δύο τρόπους
· Χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πυκνωτή
·Χρησιμοποιώντας την επαγωγική
τοποθετώντας τα ηλεκτρόδια σε:
A) εγκάρσια εφαρμογή B) επιμήκη εφαρμογη C) παράλληλη εφαρμογή

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΑΙΜΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΛΕΜΦΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ

Η επίδραση των βραχέων κυμάτων συνεχούς μορφής είναι σημαντική στο κυκλοφορικό σύστημα, ειδικά οι μικρές αρτηρίες και τα τριχοειδή αγγεία διευρύνονται τόσο όσο σε καμιά άλλη μορφή θερμότητας. Επίσης διαπιστώθηκε μία ενισχυμένη μετακίνηση της λέμφου η οποία αυξάνει την κυκλοφορία των ιστών. Συμπερασματικά με την εφαρμογή χαμηλής έντασης και με διάρκεια θεραπείας περίπου δέκα λεπτών έχουμε βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος ενώ αντιθέτως μεγαλύτερη ένταση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μας δίνει αντίθετα αποτελέσματα δηλ. αγγειοσύσπαση και ελάττωση της αιματικής ροής.

Συνοψίζοντας με την εφαρμογή της διαθερμίας βραχέων κυμάτων έχουμε μία θετική επίδραση στην αιματική κυκλοφορία η οποία αποδίδεται σε μια διαστολή όλων των αγγείων και συνοδεύεται από μια ανάλογη αύξηση της λεμφικής κυκλοφορίας.

Η λευκοκυττάρωση η αυξημένη ικανότητα διάχυσης των λευκοκυττάρων και η αυξημένη φαγοκυττάρωση σε συνδυασμό με την τοπική υπεραιμία , την αυξημένη παροχή Ο2, των ηλεκτρολυτών και των αντισωμάτων , μαζί με την αύξηση του μεταβολισμού είναι σημαντικά στοιχεία που βοηθούν το αμυντικό σύστημα του οργανισμού εναντίον των φλεγμονών.
·Αποτελέσματα στον μεταβολισμό
·Αποτελέσματα στο κεντρικό Νευρικό σύστημα